Välkommen till Skogsbäckens förskola

 

Skogsbäckens förskola har ett naturskönt läge i nära anslutning till Stenhamra tätort. Byggnaden är renoverad under 2019 och har en stor förskolegård som delvis är skogstomt.

Förskolans verksamhetsidé är Utemiljön som läranderum. Vi ser utevistelsen som en naturlig del av dagen vilket ger rika möjligheter till lek och planerad aktivitet i en hälsosam och inspirerande miljö.

Hos oss går barnen i tre ålderintegrerade grupper 1-4 år och en femårsgrupp. Målet är att ge barnen möjlighet att  lära känna kamrater i alla åldrar men också att behålla kamratrellationer över tid.

Förskolans medarbetare har olika bakgrund, utbildningar och erfarenheter och utgör tillsammans ett team med bred kompetens att möta varje barn på dess individuella nivå. Hos oss finns kunskap och erfarenhet av barn med diabetes.

Förskolans kock ser till att det serveras hemlagad och näringsriktig kost. Under dagen erbjuds frukost, lunch och mellanmål samt frukt på förmiddag och eftermiddag.

Utbildningen följer förskolans läroplan (Lpfö 18).

Vårdnadshavare skall ha möjlighet till en god inblick i förskolan och känna sig delaktiga i sitt/sina barns vistelse, vilket vi möjliggör genom att erbjuda olika mötesformer under året.