Miljöarbete och Grön Flagg

Vi vill lägga grunden till ett gott miljötänk, där vi som vuxna ser oss som viktiga förebilder. 

Utan att begränsas av väder och vind, väljer vi att vara ute i skog och mark samt på vår härliga förskolegård. Där erbjuder vi barnen en inspirerande miljö som ger utrymme för lek och aktivitet med stor variation. För att detta ska vara möjligt behöver barnen vara rustade med praktiska kläder och skor/stövlar samt ombyteskäder.

För de barn som sover under dagen erbjuder vi sovvila i vagn utomhus.

 

Hållbar utveckling ingår som en del i förskolans uppdrag där vi vill göra barnen medvetna och delaktiga i att vårda och sköta om det som tillhör vår inomhus- och utomhusmiljö, vilket skapar en trevligare tillvaro för oss alla.Tillsammans komposterar och källsorterar barn och vuxna förskolans sopor samt går till återvinningsplatsen vid Konsum med jämna mellanrum.

 

Sedan hösten 2008 är förskolan certifierade med GrönFlagg vilket är en miljöcertifiering av förskolor/skolor genom stiftelsen Håll Sverige Rent. Temat under läsåret 2021/2022 är Skräp & Avfall.

Vi ser flaggan som ett bevis på att vi tillsammans med barnen arbetar medvetet för en hållbar utveckling. För att behålla utmärkelsen måste det ske ett fortlöpande arbeta där det valda temaområde kan komma att spänna som längst över en artonmånaders period.

 

Personalen har återkommande fortbildning i hur vi kan använda utomhusmiljön i det pedagogiska arbetet med barnen.