Klagomålshantering

På Skogsbäckens förskola ska det finnas ett professionellt bemötande från all personal där vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lyfta ett ärende som berör barnet eller familjen.

Skulle det ändå uppstå missnöje riktad mot utbidningen önskar vi hantera detta enligt följande:

1) Vårdnadshavare lyfter ärendet med någon av pedagogerna på den egna avdelningen och finner en gemensam lösning.

2) Brister det i kommunikationen med ansvarig pedagog så lyfter vårdnadshavare ärendet med arbetslagsledaren som hjälper till att finna en gemensam lösning.

3) Brister det i kommunikationen med arbetslagsledaren så lyfter vårdnadshavare ärendet med rektor som hjälper till att finna en gemensam lösning.

4) Finns det missnöje med rektors hantering av ärendet så lyfter vårdnadshavaren ärendet med huvudman  (Skogsbäckens styrelse).

5) Om vi som förskola brister helt i vårt bemötande vänder sig vårdnadshavare till förvaltningskontoret Barn och utbildning i Ekerö kommun för att finna en lösning i ärendet.

 

Kontaktuppgifter:

Rektor

Chatarina Östlund

08-560 46036

E-post: skogsbacken.fsk@telia.com 

 

Huvudman

E-post: skogsbacken.styrelse@telia.com