Föräldrastöd

Vill du vara med i en föräldragrupp? Där kan du byta erfarenheter med andra föräldrar om barn och diskutera vardagliga situationer.

Vägledande samspel är ett föräldrastödsprogram med målsättning att ge föräldrar vägledning i att utveckla ett positivt samspel med sina barn.

Alla föräldrar i Ekerö kommun; förstagångsföräldrar, föräldrar med barn i förskoleåldern, i skolåldern 6 - 12 år eller tonåringar, erbjuds möjlighet att delta i en föräldragrupp. Vi har även grupper för er som är adoptivföräldrar. Träffarna som leds av två gruppledare är kostnadsfria och omfattar minst fem tillfällen, en och en halv timme per gång.

 

 

Råd och stöd till familjer i ekerö kommun 

I februari 2014 öppnade Ekerö en råd- och stödverksamhet på kvällstid för Dig och Din familj som har barn i ålder 0-18 år. det är en service kommunen erbjuder.

Råd och stöd ges av kommunens egna familjebehandlare och skolkuratorer som erbjuder ett till fem samtal, vilka är kostnadsfria.

Som förälder kan man ha många frågor och funderingar kring sitt barn, barnets utveckling och barnuppfostran, men även kring den egna föräldrarollen.

Konflikter i familjen kan påverka relationer och samspel, så att man behöver prata med någon utomstående.

Välkommen att ringa någon för att boka en tid eller för att få mer information om verksamheten.

 

Länk till information och kontaktuppgifter Råd och stöd till familjer i Ekerö kommun