Välkommen till Skogsbäckens förskola

 

Skogsbäckens förskola har ett naturskönt läge i nära anslutning till Stenhamra tätort. Verksamheten bedrivs i en trevlig byggnad med stor förskolegård som delvis är skogstomt.

Förskolans verksamhetsidé är Utemiljön som läranderum. Vi ser utevistelsen som en naturlig del i vår verksamhet vilket ger rika möjligheter till lek och planerad aktivitet i en hälsosam och inspirerande miljö.

Hos oss går barnen i tre ålderintegrerade grupper 1-4 år och en femårsgrupp. Målet är att ge barnen möjlighet att  lära känna kamrater i alla åldrar men också att behålla kamratrellationer över tid.

Förskolans medarbetare har olika bakgrund, utbildningar och erfarenheter och utgör tillsammans ett team med bred kompetens att möta varje barn på dess individuella nivå. Hos oss finns kunskap och erfarenhet av barn med diabetes.

Förskolans kock ser till att det serveras hemlagad och näringsriktig kost. Under dagen erbjuds frukost, lunch och mellanmål samt frukt på förmiddag och eftermiddag.

Verksamheten följer förskolans läroplan (Lpfö 18).

Föräldrar skall ha möjlighet till en god insikt i verksamheten och känna sig delaktiga i sitt/sina barns vistelse på förskola, vilket vi möjliggör genom att erbjuda olika mötesformer under året.